Contact

Myrianthousa Spa

FP KALOPANAYIOTIS SPA LTD
Markou Drakou 80
Lefkosia 2862
Cyprus

Tel: +357 22 024355
Email: info@myrianthousaspa.com
Web: www.casalepanayiotis.com